Daniel del Valle finaliza un Cristo Nazareno para Venezuela

Acaba de concluir la talla de una imagen de Nazareno para la Parroquia de San Pedro de Caracas (Venezuela).

Se trata de una imagen de 1,90 metros de altura, tallada en madera de cedro y policromada al óleo. Será bendecida por el Cardenal Arzobispo de Caracas el Excmo. Sr. Don Jorge Urosa Savino con la advocación de El Nazareno de San Pedro y será la segunda imagen de Nazareno que habrá en la capital Venezolana, la primera, El Nazareno de San Pablo, data del siglo XVII y fue llevada igualmente desde Sevilla  y realizada por Felipe Ribas.

Esta imagen partirá hacia la capital Venezolana a mediados del mes de Marzo, ya que procesionará Dios mediante, esta Semana Santa por las calles de Caracas.

Fuente: lapasion.org

También te podría gustar...

1 respuesta

  1. ?slamiyet için önemli olan camiler ?slamiyet’in yay?lmas? ile birlikte kurulmu?, insanlar? bir araya getiren anlam?na gelmektedir. Cami içerisinde ki düzen ve temizlik ?slamiyet’in gerektirdi?i gibi insan?n kendini kirlerden ar?nd?rmas? gerekti?i gibi ibadet etti?i yeri de temiz tutmal?d?r. Cami içerinde ayakkab? ile girilmez. Cami hal?s? da bu konuda çok önemlidir. Cami hal?lar? temiz olmal? ve belli bir düzene göre serilmelidir. Kendi sektöründe birçok cami hal?s? üreten firma ve ?irketler vard?r. Uygun fiyatta ve birçok çe?itte önümüze sunulan cami hal?lar? güzel desen ve renkleriyle adeta insan? büyülüyor. Renklerinde anlam ve derinlik her zaman insana huzur vermi?tir. Bu konuda da birçok cami hal?s? çe?itleri vard?r. Cami hal?s? modelleri iplik ve dokuma kalitesini önemseyiniz, kullan?lan malzeme ve kuma?? türden türe farkl?l?k göstermektedir. Ayn? durum cami hal?s? fiyatlar? içinde ayn?d?r her bütçeye uygun cami hal?s? bulabilirsiniz.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.